Cenník 

  • C E N N Í K   L Í S T K O V   L Y Ž I A R S K Ý C H   V L E K O V


PLATNÝ PRE SEZÓNU 2014/2015

 

DENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ |    12 €

DENNÝ LÍSTOK DIEŤA (do 140 cm telesná výška) |  8 €

POL DENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ (od 13:00 hod) |  10   €

POLDENNÝ LÍSTOK DIEŤA (od 13:00 hod) |  6 €

VEČERNÉ LYŽOVANIE min. 10 osôb (v čase 18:00 – 20:00 hod) | 7 € dospelý | 5 € dieťa

 

  • P R E V Á D Z K O V Á   D O B A


9:00 – 16:00 hod  POLDENNÝ LÍSTOK PLATÍ v ČASE 13:00-16:00

18:00 – 20:00 hod

 

  • Z Ľ A V Y


preukaz ZŤP, seniori a seniorky Slovenska nad 60 rokov  jednotná cena 5 €.